Opawa - Kościół św. Jadwigi, XVII-XIX w.

Wzniesiony w 1687 r został przebudowany w latach 1794-1795. Po pożarze w 1905 r oremontowany w latach 1909-1910,w 1976 restaurowany. Murowany na planie wydłużonego prostokąta z zerszym od nawy prezbiterium w formie ośmiobocznej kaplicy, z wieżą od zachodu. Nakryty dachem dwuspadowym z powiekami i cebulastym hełmem z latarnią na wieży. Wewnątrz kościoła zachowało się barokowe wyposażenie pochodzące z XVIII w.

Źródło: 
Zdjęcia: