Współpraca

Celem naszego projektu jest między innymi wspierania rozwijania identyfikacji lokalnej mieszkańców poprzez przybliżenie im dziejów ludzi żyjących w przestrzeni, w której teraz oni realizują siebie. Stąd dużą wagę przywiązujemy do współpracy z lokalnymi środowiskami. Zachęcamy do kontaktu z nami i podejmowania wspólnych działań promujących badania historii lokalnej. Oferujemy pomoc w ich organizowaniu, ale też ekspercką pomoc w ich upowszechnianiu. Ze swojej strony oferujemy możliwość nieodpłatnego przekazania multimediów wykonanych w ramach projektu organizacjom społecznym, organom administracji, szkołom, ale tez osobom prywatnym, które chciałyby je wykorzystać do celów promocyjnych lub badawczych. Jesteśmy otwarci na współpracę! 

W ramach projektu współpracujemy z:

Gminą Kostomłoty                                                      Gminą Lubawka                                                        Gminą Milicz

                    

 

Gminą Świerzawa                                                       Gminą Żukowice                                                         Muzeum Regionalnym w Jaworze