Gmina Lubawka

Miszkowice - K. par. Wszystkich Świętych, XVI-XVIII w.

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Miszkowicach jest najważniejszą atrakcją turystyczną tej miejscowości z racji na dostępność dla zwiedzających i pielgrzymów oraz na walory historyczne i zabytkowe. Kościół wzmiankowany w 1363 r. Z pierwotnego budynku z końca XVI w. pozostała wieża, do której w latach 1727-1729 dostawiono barokowy korpus. Jest to obiekt jednonawowy, z półkoliście zakończonym, nie wydzielonym prezbiterium z czworoboczną wieżą zakończoną ażurowym hełmem.
We wnętrzu kościoła:

Strony