Brzeg Głogowski - Kościół par. Bożego Ciała

Obecny kościół z pierwszej połowy XVII w. zawiera romańskie mury nawy z pierwszej połowy XIII w. Świątynię rozbudowano w XVIII w., restaurowano w 1852 r. i remontowano w 1963 oraz 2004 r. Założony został na planie krzyża łacińskiego z bocznymi kaplicami od północy i południa. Ponadto kościół ma węższe prezbiterium, wieżę na planie kwadratu oraz kruchtę.
We wnętrzu zachowało się bardzo ciekawe wyposażenie. Należy przede wszystkim do niego epitafium Georga Rudolfa von Czedlitz, starosty głogowskiego. Dzieło to, stworzone przez nieznanego rzeźbiarza ok. 1619 r. jest największym manierystycznym nagrobkiem na Śląsku. W przeciwieństwie do całego kościoła tylko ten zabytek nie został jeszcze poddany konserwacji. Oprócz tego zachowały się także barokowe stiuki z lat 60-tych XVII w., klasycystyczny ołtarz główny, rokokowa chrzcielnica z 1774 r. oraz kilka mniej istotnych płyt nagrobnych z XVI i XVII w.

Zdjęcia: