Gmina Żukowice

Czerna - renesansowy pałac

Renesansowy pałac we wsi Czerna (Klein Tschirnau) został zbudowany prawdopodobnie w miejscu starszego, brak badań archeologicznych nie pozwala jednak w pełni potwierdzić tego przypuszczenia. Od połowy XV w. miejscowość znajdowała się w rękach rodu von Glaubitz (pierwszym reprezentantem rodu był Jorge von Glawbiz, który kupił tutejszy majątek w 1454 r.), współtworząc kompleks dóbr między innymi z Brzegiem Głogowskim. W 2 połowie XVI w. z inicjatywy Wolfganga von Glaubitz rozpoczęła się budowa renesansowej siedziby rodu.

Żukowice - Pałac

Około połowy XVII wieku rodzina von Berge (będąca właścicielem Żukowic od 1406 roku) buduje na swoje potrzeby drugi pałac w tak zwanych Żukowicach Dolnych. Prace budowlane trwają do 1719 roku. Na przełomie 1740 i 1741 roku ma tu swoją kwaterą król Prus Fryderyk II toczący wojnę o Śląsk. W 1743 roku ulega on przebudowie na okazałą późnobarokową rezydencję. W 1760 roku wielki pożar w wyniku działań wojny siedmioletniej (1756 – 1763) zniszczył pałac, który wkrótce, bo w 1763 roku zostaje odbudowany. Murowany z cegły, piętrowy, założony na planie prostokąta.

Brzeg Głogowski - Kościół par. Bożego Ciała

Obecny kościół z pierwszej połowy XVII w. zawiera romańskie mury nawy z pierwszej połowy XIII w. Świątynię rozbudowano w XVIII w., restaurowano w 1852 r. i remontowano w 1963 oraz 2004 r. Założony został na planie krzyża łacińskiego z bocznymi kaplicami od północy i południa. Ponadto kościół ma węższe prezbiterium, wieżę na planie kwadratu oraz kruchtę.

Strony