Śląsk

Walim – dzieje i krajobraz kulturowy sudeckiej osady włókienniczej

Polski

No i jest - cyfrowo udostępniona monografia dziejów, architektury i środowiska przyrodniczego Walimia, dużej wsi, kiedyś centrum włókiennictwa podsudeckiego, potem znanej jako miejsce, przy którym powstał hitlerowski kompleks Riese. Książka jest udostępniana w wolnym dostępie, można czytać, można ładować, można szerować. Egzemplarze drukowane przekażemy do bibliotek, szkół i ośrodków kultury - prosimy o kontakt zainteresowanych!

Kamienna Góra

Polski

Kamienna Góra - jeden z najważniejszych ośrodków handlu podsudeckiego, miasto dzielnych obywateli wadzących się bez lęku z możnym klasztorem krzeszowskim, o których zamożności świadczą wspaniałe XVIII-XIX-wieczne kamienice przyrynkowe, ale też te z ulic do rynku przyległych. Piękny - a nie lubię tego stylu! - historycyzujący, nowy ratusz (pamiętajcie!

Przysięga burmistrza Chełmska Śląskiego

Polski

Burmistrz Chełmska Śląskiego od 1581 r. miał składać taką ci oto przysięgę, która brzmi... aktualnie (zdjęcie oryginału poniżej). Burmistrz miasteczka przyrzekał, że będzie „wiernym i pilnym przywódcą i burmistrzem, wiedziony zawsze ich [tj. opata, klasztoru i miasta] chwałą i godnością, potrzebą i wspólną koniecznością, wiedzą i wolą, niczego nie zaniedba”.

Strony