Sokołowiec Dolny - Pałac XVIII w.

W pn.-wsch. części wsi Pałac Dolny (nr 1), wzniesiony na przełomie wieków XVII/XVIII jako barokowy dwór, przebudowany w 2. połowie wieku XVIII i w roku 1830, obecnie ruina; z parkiem i folwarkiem.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: