Sędziszowa - Młyn

Młyn wodny, zagroda młyńska (ul. Młyńska 7–9) – obecnie wodno-elektryczny. Był wzniesiony w roku 1827, przebudowany i zelektryfikowany w początkach wieku XX. Murowany, założony na nieregularnym planie, dwu- i trzytraktowy, w części piętrowy, nakryty niegdyś dachami łamanymi z facjatkami.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: