Piersno - K. fil. św. Michała Archanioła

Kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła położony jest w centrum wsi i otoczony cmentarzem. Pierwotna świątynia wzmiankowana była w 1335r., Obecny kościół gotycki wzniesiony został ok. 1500 r., przebudowany ok. 1750 r., po pożarze odbudowany z ruiny dla potrzeb gminy ewangelickiej w 1848 r., 29.04.1849 r. konsekrowany, w 1895 r. przebudowany wraz z nadbudową wieży ze środków rodziny von Kramsta, następnie remontowany i rozbudowany w 1981 r.; kolejne remonty przeprowadzone zostały w latach 1991 i 2005. Obecnie jest to kościół filialny parafii w Kulinie.
Jest to budowla orientowana, murowana z cegły i tynkowana. Bryła kościoła rozczłonkowana IV-kondygnacyjną wieżą, nakrytą graniastosłupowym hełmem, krytym blachą, zwieńczonym kulą i krzyżem; z korpusu kościoła nakrytego dachem dwuspadowym wydzielone pięciobocznie zamknięte prezbiterium. Od strony południowej do korpusu kościoła przylega dobudowana w 1991 r., na planie prostokąta dwukondygnacyjna sala katechetyczna nakryta dachem pulpitowym z lukarnami. Naroża wieży i prezbiterium wzmocnione są skarpami. Wnętrze nawy salowe, nakryte prostym stropem, w prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe.   
Najważniejsze elementy wyposażenia kościoła: ołtarz główny, pocz. XIX w., renesansowa, wykonana z piaskowca chrzcielnica, ok. 1550 r.; neogotyckie organy, ok. 1895 r., zegar wieżowy, 1902 r. (?), dzwony z 1494 (?), 1509 r.(?), 1924 r. Ponad wejściem głównym, na zachodniej ścianie wieży - tablica heraldyczna z ok. 1895 r. z herbem von Kramsta. Na ścianach kościoła płyty epitafjne: Barbary von Reichenbach z domu von Wald (†1587), Conrada von Reichenbach (†ok. 1590), płyta nagrobna dzieci – dwóch córek von Reichenbach, płyta nagrobna dzieci – syna i córki von Reichenbach. W posadzce kościoła przy ścianie zachodniej, umieszczone zostały płyty nagrobne: Susanny Sabiny von Bock z domu Axleben (†1727), Titza von Mewalt (†1608). W oknach kościoła witraże: w oknie wschodnim prezbiterium z postacią błogosławiącego Chrystusa Zmartwychwstałego, 1895, ok. 2005, autorstwa A. Rednera; przeszklenia dwóch okien północnego i południowego prezbiterium, ok. 1895 (?)

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 167-168. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: