Osiek - K. fil. Wniebowzięcia NMP

Kościół w Osieku wzmiankowany po raz pierwszy w 1350 r. w dokumentach dekanatu z Środy Śląskiej. Kościół średniowieczny zniszczony został zapewne w czasie wojny 30.-letniej. W jego miejscu w 1745 r. wybudowany został nowy, barokowy kościół. Była to budowla wzniesiona w drewnianej konstrukcji ryglowej. Do kościoła należała wówczas posiadłość składająca się z 60 morgów ziemi. Patronat nad kościołem sprawowały benedyktynki, a po 1810 r. państwo. Kościół w swej historii zawsze miał wezwanie maryjne.
Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Zimmermanna z 1785 r. kościół od czasów reformacji do 8 stycznia 1654 r. pozostawał ewangelicki. W literaturze pojawia się również niepotwierdzona informacja o drugim kościele wybudowanym poza wsią w 1828 r.
W 1845 r. do uposażenia kościoła należało przeszło 99 morgów  pola, 8 morgów lasów oraz około 12 morgów łąk.
Nowy, neogotycki kościół w Osieku, którego projekt budowlany sporządził architekt Happe, wybudowany został w miejscu barokowego w latach 1877-1879.
 W literaturze podawane są informacje o budowie nowej plebanii w 1799 r. Po pożarze budynku plebanii w 1945 r. ksiądz mieszkał w budynku zaadaptowanym z dawnej stajni (obecny budynek nr 17). Proboszcz przebywał w Osieku do 1957 r., kiedy to przeniósł się do parafii w Imbramowicach. Formalnie parafia w Osieku przestała istnieć w 1972 r. Kościół jako filialny obecnie należy do parafii w Gościsławiu.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 146-147. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: