Nowy Kościół - Ruiny romańskie NMP XIII w.

Ruina kościoła pw. NMPanny. Kościół wzniesiony został w 1. połowie wieku XIII (wzmiankowany w roku 1228), rozbudowany w wieku XVI, ok. 1600, od lat 20. XIX w. nieużytkowany, częściowo konserwowany w roku 1931. Pierwotnie jednonawowy, kryty dwoma przęsłami sklepień krzyżowo-żebrowych (z wieku XIII), z których zachowały się narożne służki, następnie sklepieniem sieciowym (z wieku XVI). Prezbiterium zamknięte prosto (pierwotnie trójbocznie), z przybudówkami od pn. i pd. (z 1626 roku). Od zach. przy nawie kwadratowa wieża (ok. roku 1600, restaurowana w roku 1931), z baniastym hełmem z prześwitem.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: