Mieczków - Cmentarz, d. ewangelicki

Cmentarz ewangelicki, założony w 1886 r., wysunięty jest na północ od siedliska wsi. Od strony wsi na teren cmentarza prowadzi aleja lipowa. Przejście prowadzi przez wzniesioną przy drodze okazałą, wolnostojącą ceglaną bramę o formach neogotyckich. Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ceglanym murem. Od południa na teren cmentarza wejście prowadzi przez ceglaną bramę ujętą słupami zakończonymi motywem kul i krzyżami. Na murze cmentarza zachowane są liczne płyty oraz przyścienne grobowce o znaczeniu historycznym.  Główną oś cmentarza wyznacza aleja lipowa. Na terenie cmentarza, w jego północnej części znajduje się kaplica przedpogrzebowa o formach modernistycznych, wzniesiona ok. 1920 r., założona na planie prostokąta, ze schodkowym szczytem oraz wejściem zamkniętym łukiem ostrym.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s.141. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: