Dobków - Kościół św. Idziego

Kościół św. Idziego został wzniesiony przed rokiem 1399. Obecnie barokowy w wyniku gruntownej przebudowy w 1735 r. Orientowany, murowany, z wieżą od zachodu, o prostokątnym w planie salowym wnętrzu ze ściętymi narożami od wsch., z zakrystią od pd., i kruchtą od pn., nakryty dachem dwuspadowym i cebulastym hełmem z latarnią na wieży. We wnętrzu, przekrytym płaskim stropem, znajdują się kamienna chrzcielnica z 1 poł XVIII w. i późnobarokowe wyposażenie z XVIII w.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: