Żukowice - Kościół św. Jadwigi

Kościół św. Jadwigi wzmiankowany był już w 1376 roku. Obecny budynek pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Przebudowany został w latach 1583-1587, w tym czasie dobudowano wieżę. Jednonawowy, murowany z cegły z prostokątnym prezbiterium . W zachodniej części znajduje się kaplica - mauzoleum grobowe rodu von Berge. We wnętrzu renesansowe i barokowe wyposażenie. Zespół wielu renesansowych płyt nagrobnych z drugiej połowy XVI wieku. Chrzcielnica wykonana z piaskowca to najstarszy element pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku. Ołtarz ambona i chór pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Na wieży późnogotycki dzwon z 1506 roku. W czasie reformacji w 1530 roku kościół przejmują protestanci, w których użytkowaniu pozostawał do 1653 roku. Dopiero po prawie 100 latach, bo w 1748 roku, co łączyć można z przejęciem Śląska przez Prusy ewangelicy budują swoją świątynię.

Zdjęcia: