Wziąchowo Małe - Zespół pałacowy

Pałac eklektyczny, jego architektura nawiązuje do gotyku. Został wzniesiony w miejscu starszego dworu w 1906 r. dla Ernst von Heydebrand und der Lasa. Budynek murowany z cegły, z wykorzystaniem elementów żeliwnych i kamiennych oraz fragmentami o konstrukcji szkieletowej, otynkowany, założony na planie prostokąta, częściowo podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym z lukarnami i facjatkami.
Fasada była ośmioosiowa, zamknięta dwoma wąskimi piętrowymi ryzalitami, z głównym wejściem ozdobionym kamiennym portalem, ponad nim znajdował się pseudobarokowy fronton. Elewacja ogrodowa (wschodnia) posiadała pięć osi. Do dziś przetrwał z niej tylko czterokolumnowy portyk w stylu toskańskim. Ponad portykiem znajdowały się kartusze herbowe rodziny von Heydebrand und der Lasa i von Obernitz. W elewacjach bocznych znajdują się dwie kwadratowe wieże, przy jednej z nich dobudówka z klatką schodową. Wnętrza były w układzie dwu, i trzytraktowym. W pomieszczeniach znajdowały się sufity z dekoracją stiukową.
Park krajobrazowy z przełomu XVIII i XX w. o pow. 7,4 ha. przylegający do pałacu od wschodniej strony. Zaniedbany, o nieczytelnej kompozycji przestrzennej.

Źródło: 
Zdjęcia: 
Gmina: