Wziąchowo Małe - Cmentarz rodowy

Cmentarz znajduje się  we wschodniej części parku podworskiego we wsi Wziąchowo Małe. Jest to cmentarz rodowy z początku XX w. o pow. 0,25 ha. Znajduje się na nim  mauzoleum rodziny von Heydebrand und Lasa, wokół którego ustawione są 3 głazy narzutowe pełniące rolę nagrobków.

Źródło: 
Zdjęcia: 
Gmina: