Świerzawa - Kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół pomocniczy pw. śś. Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej. Późnoromański, wzniesiony w 2. ćwierci XIII wieku (wcześniejszy wzmiankowany w roku 1159), od 1391 roku kościół filialny, następnie cmentarny, czasowo należał do sąsiedniej Sędziszowej, częściowo spłonął 1482, rozbudowany na początku wieku XVI, zmodernizowany w wieku XIX, obecnie nieużytkowany.
Jednonawowy, kryty drewnianym stropem, z prostokątnym prezbiterium (podwyższonym w wieku XIX) zamkniętym sklepioną konchowo, półkolistą apsydą, przy prezbiterium od pn. zakrystia (z początku wieku XVI). Od zach. kwadratowa wieża (początek wieku XVI) kryta hełmem-iglicą.
Romański, kamienny portal pd. (z 2. ćwierci wieku XIII), uskokowy z kolumienkami o bogatej roślinnej dekoracji głowic (odmiennej po prawej i lewej stronie wejścia), z półkolistym tympanonem z rzeźbionym motywem winorośli, w archiwoltach wałeczki. Portal pd. Z XVI wieku. Półkoliście zamknięte obramienia okien apsydy (z 2. ćwierć XIII wieku), uskokowe z kolumienkami i wałeczkami, pozostałe okna ostrołuczne (XVI w.).

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: