Piersno - K. starokatolicki lub staroluterański

W zachodniej części wsi, na terenie posesji nr 61 wzniesiona została kaplica staroluterańska (?), obecnie zaadaptowana na magazyn. Kaplicy zostały nadane cechy architektury neoklasycystycznej. Wybudowana została około 1850 r., murowana z cegły, tynkowana, założona na planie prostokąta, nakryta ceramicznym dachem dwuspadowym. Obiekt jest zachowany w złym stanie technicznym i poprzez niewłaściwe użytkowanie zagrożony dalszą degradacją.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 169. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: