Mieczków - K. fil. św. Andrzeja Boboli

Kościół filialny p.w. św. Andrzeja Boboli, wzniesiony ok. 1500 r., przebudowywany ok. poł. XVII w., w 1915 r., w 1927 r., remontowany w latach 1980, 1988, 1994. Kościół orientowany, murowany z cegły i tynkowany. Korpus założony na planie prostokąta, z prostokątnym prezbiterium. Bryła kościoła rozczłonkowana niższym prezbiterium i zakrystią od północy, siedmiokondygnacyjną wieżą od zachodu oraz kruchtą od południa. Prezbiterium i wieża oskarpowane. Korpus kościoła kryty dachami dwuspadowymi o pokryciu dachówką ceramiczną; wieża nakryta ostrosłupowym hełmem krytym blachą, zwieńczona kulą, krzyżem i chorągiewką z datą „1927” i krzyżem. Wnętrze kościoła salowe, nakryte płaskim stropem z fasetą, prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowym z wyciągniętymi szwami, w kruchcie południowej sklepienie kolebkowe z lunetami, natomiast w zakrystii – sklepienie kolebkowe. W kruchcie południowej zamurowane wejście przez ostrołuczny, piaskowcowy, gotycki portal z ok. 1500 r.
Najważniejsze elementy wyposażenia kościoła: ołtarz główny, neogotycki, ok. 1915 r., sakramentarium, ok. 1500 r., ambona, manierystyczna, ok. 1600 r., empora muzyczna, manierystyczna, ok. 1600 r., portal zakrystii, ok. 1500 r., chrzcielnica, gotycka, ok. 1500 r., dzwon, ok. 1500 r., neogotyckie przeszklenia okien.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 140. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: