Lubiechowa - Pałac

Pałac (ul. Wczasowa 1) – wzniesiony w wieku XVIII dla rodziny von Zedlitz uległ gruntownej przebudowie w 1825 r. Murowany, na planie prostokąta, z dwupiętrową, siedmioosiową częścią centralną i parterowymi pawilonami bocznymi, o wnętrzu dwutraktowym z zachowanymi fragmentami wystroju.
Obok pałacu rozciąga się park krajobrazowy ze zdewastowanym drzewostanem, obsadzony platanami podjazd przed pałacem
Oficyna pałacowa, ul. Wczasowa 4, mieszkalna i dawna kaplica ewangelicka, piętrowa, z 2. ćwierci wieku XVIII, przebudowana na przełomie wieków XVIII/XIX, z pomieszczeniami krytymi kolebką z lunetami;
oficyna pałacowa (ul. Wczasowa 6), mieszkalna, z roku 1806.
Rządcówka (ul. Wczasowa 8) z roku 1807.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: