Godków - K. fil. Siedmiu Boleści NMP

Kaplica barokowa, obecnie kościół filialny p.w. Siedmiu Boleści NMP, wzniesiona zapewne w XVIII w. (?). Jest to budowla orientowana, założona na planie prostokąta, o zwartej bryle. Budowla nakryta jest ceramicznym dachem czterospadowym, z drewnianą sygnaturką zwieńczoną czterospadowym hełmem. Wnętrze kaplicy jest jednoprzestrzenne, nakryte trójprzęsłowym sklepieniem żaglastym na gurtach; boczne ściany wnętrza rozczłonkowane spływającymi lizenami.
Do najważniejszych elementów wyposażenia kościoła należy współczesny ołtarz główny z ustawioną, piaskowcową rzeźbą typu Pietà z ok. 1700 r.; figury barokowe: św. Józef z Dzieciątkiem, ok. 1700 r., św. Jan Nepomucen, ok. 1750 r., Matka Boska na półksiężycu, ok. 1700 r.; ławki barokowe, drewniane, wtórnie malowane, ok. 1750 r.
Obecnie świątynia należy do parafi rzymsko-katolickiej w Gościsławiu.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s.53. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: