Glinica - Pałac i zespół pałacowy

Ruina pałacu - rezydencji rodowej rodu von Niebelschütz (majątek w posiadaniu rodziny od 1446 aż do roku 1945). Trzykondygnacyjna budowla z kamienia i cegły na rzucie prostokąta. Obecny obiekt powstał w II połowie XVII wieku (około 1680 roku) w stylu wczesnobarokowym z elementami renesansowymi. Budowla pierwotnie otoczona fosą, przykryta łamanym dachem z lukarnami. W czasie renowacji dokonanej w 1900 roku dobudowano od południa loggie, a od wschodu szeroki taras i balkon. Od zachodu przerzucony jest przez fosę mostek z kamienną balustradą . W elewacji zachodniej - nadproże renesansowego portalu z kartuszem herbowym . Z czasów przebudowy w drugiej połowie XVIII wieku zachowały się sklepienia kolebkowo - krzyżowe ze stiukami . Zachowane zabudowania gospodarcze jak i mieszkalne otaczające rozległy pałacowy dziedziniec zostały zbudowane w 1893 roku. Na północny - wschód od pałacu zlokalizowany jest park z bardzo ciekawym drzewostanem, między innymi dwa olbrzymie platany klonolistne (najwyższe w powiecie głogowskim), kasztanowce, klony jawory, klony pospolite, buki pospolite, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, wiązy szypułkowe, lipy szerokolistne, lipy drobnolistne i inne.

Źródło: 
Zdjęcia: