Duchowo - Wiatrak koźlak 1671 r.

Przed wjazdem od strony Milicza znajduje się drewniany wiatrak koźlak zbudowany 1671 roku, na niewielkim wzniesieniu. Jest to drewniany wiatrak o konstrukcji ryglowej, podbity od zewnątrz deskami. Jest to koźlak z czterołopatowymi śmigłami, scianą przednią i o dachu dwuspadowym, podbity gątami. Wiatrak koźlak posiadał trzy kondygnacje: kondygnacja dolna była wyłączona z użytkowania, ponieważ była zajęta przez konstrukcję kozła. Na kondygnacji środkowej i górnej odbywała się produkcja mąki. Mechanizm mielący zboże, a więc złożenie kamieni młyńskich, znajdował się na trzeciej kondygnacji. Napęd urządzeń młyńskich odbywał się za pomocą drewnianego wału skrzydłowego i osadzonego na nim koła palecznego. Koło paleczne było zazębione z mniejszym kołem zębatym. Wszystkie mechanizmy i przekładnie wykonane były z elementów drewnianych łączonych ze sobę bez użycia stali. Wracając do naszego wiatraka Bronisława, był sprawny jeszcze po wojnie, jednak z biegiem tat zaczął popadać w ruinę. Na szczęście mieszkańcy Duchowa na czele z panią sołtys, opracowując wraz z gminą Milicz i Fundacją Doliny Baryczy plan odnowy miejscowości, dostrzegli potrzebę ocalenia tego niezwykłego zabytku. W wiatraku tym możemy zobaczyć kozioł,czyli wielką drewnianą konstrukcję, stanowiącą część ruchomą wiatraka. Na drugi poziom wchodzi się drewnianymi schodkami na zewnątrz. W środku znajdują się drewniane urządzenia, w dużej części oryginalne. Wiatrak został odrestaurowany w roku 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania Odnowa i rozwój wsi.

Zdjęcia: 
Gmina: