Wykład w Miliczu

7 kwietnia - wykład w Miliczu - w ramach współpracy Instytutu Historycznego UWr. i I LO - dotyczący różnych poziomów historii: lokalnej, regionalnej, narodowej, z promocją badań historii lokalnej w kontekście budowania otwartej, wielokulturowej tożsamości lokalnej. A Milicz piękny! Kościół Łaski powala...

/ A lecture held in Milicz, beautiful town with stunning Gnadenkirche, about history, local - regional - national, focused on using our research and multimedia resources to create youths' own projects for building open, aware of multicultural legacy, local identity.

 

Zdjęcia / photos: https://www.facebook.com/LocalRegionalSocial/posts/220567851632096