Chełmsko Śląskie

Chełmsko Śląskie - miejsce z wielu powodów zjawiskowe. Wciąż zachowane kamienice z 1 połowy XVIII w., doskonale zachowany układ rynku z niepoprawianymi w XIX w. filarami i kolumnami, liczne pozarynkowe obiekty, w tym szpital Krebsa z inskrypcją fundacyjną... Czego tam nie ma... I niestety, dojmujące wrażenie, że niedługo to wszystko się rozpadnie, bo nie jest w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie... Centralizacja kultury ma tragiczne skutki w każdej sferze życia...

/ Chełmsko Śląskie (Schoemberg) - a dreamlike place. Baroque, 18th c. houses at the former market square, with original pillars and... graffiti from 18-19th c., perfect undisturbed shape of little, modern age town, lots of fun for admirers of Central Europe, local baroque. With - of course - wooden weavers' houses from the same time. All that in a little bit decdant mood of our times...

Zdjęcia / photos on our FB page: http://www.facebook.com/LocalRegionalSocial/photos/pcb.233779883644226/233779063644308/?type=3

More in bookmark 'Multimedia': 'Gmina Lubawka'