Cuius Regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 1. The Long Formation of the Region Silesia (c. 1000–1526)

Cuius Regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 1. The Long Formation of the Region Silesia (c. 1000–1526)Prezentowany zbiór studiów jest wynikiem pierwszego etapu studiów nad spójnością społeczną regionu śląskiego prowadzonego w ramach projektu „Cuius regio…” finansowanego przez European Science Foundation. Śląsk, jeden z kilku regionów europejskich, których dzieje analizowano w ramach projektu, jest przykładem regionu pogranicznego. Regionu, którego rozwój był poddany wpływom różnorodnych tradycji kulturowych promieniujących z sąsiadujących terytoriów i rozwijanych w obrębie samego regionu. Celem studiów było określenie czynników, które prowadziły do powstania, rozkładu i ponownego tworzenia regionu. Dzieje regionów, w tym także Śląska, nie były bowiem procesem, którego uruchomienie gwarantowało stałe dążenie do pewnego punktu. Historia Śląska to produkt szeregu dynamicznie zmieniających się zjawisk, które w okresie średniowiecza nie doprowadziły do wytworzenia powszechnie akceptowanej idei Śląska obejmującego całe górne i środkowe Nadodrze. Taka idea, rodząca się właściwie w XV w., była własnością elit politycznych – ale i przez jej członków nie była w pełni akceptowana. Dlaczego tak się stało? Zapraszamy do lektury!

 

 


 

*****

Tytuł: Cuius Regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 1. The Long Formation of the Region Silesia (c. 1000–1526)

Autor: Przemysław Wiszewski (Red.)

Recenzja wydawnicza: Mateusz Goliński

Temat i słowa kluczowe: historia regionalna, spójność społeczna, Śląsk, Opolszczyzna, historia społeczna

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISBN 978-83-927132-1-0

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2013

Prawa: © Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Tłumaczenie: Katarzyna Hussar

Korekta językowa: Matthew La Fontaine, Matthew Bastock

Projekt i wykonanie okładki: Marcin Fajfruk

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/46981

*****

Spis treści

 

Przemysław Wiszewski
Whose region is it? A few words on a certain research project and Silesian history

Gerard Kosmala
Geographical characteristics of Silesia

Stanisław Rosik
The formation of Silesia (to 1163). Factors of regional integration

Marcin Pauk, Ewa Wółkiewicz
The administrative structure of Silesia as a determinant of legal and constitutional cohesion (12th–15th century)

Grzegorz Myśliwski
Did Silesia constitute an economic region between the 13th and the 15th centuries? A survey of region-integrating and region-disintegrating economic factors

Przemysław Wiszewski
Region-integrating or region-disintegrating? The social groups of medieval Silesia examined in the context of their political activity (from the last decades of the 12th century to the 15th century)

Przemysław Wiszewski
The multi-ethnic character of medieval Silesian society and its influence on the region’s cohesion (12th–15th centuries)

Romuald Kaczmarek
The cultural identity of medieval Silesia: the case of art and architecture

Wojciech Mrozowicz
Regional identity in Silesia (until 1526)

Przemysław Wiszewski
Many communities, too little community? Conclusions on the analysis of region-integrating forces in medieval Silesia

Maps and Illustrations

Tables

Bibliography

Index

Polish-German Concordance of Topographic Names

The Authors